Room-scenting

Det mest känsliga och starka av alla sinnen är doft, och det är det som påverkar den emotionella delen av hjärnan och som ej går att manipulera. Strategin är att doftsätta ett utrymme.

Professor DR. Anja Stöhr vid den tekniska och vetenskapliga högskolan i Dresden och Dr. A.R. Hirsch har hos IKEA gjort en studie med förvånansvärt resultat, där det visar sig att kunderna stannar 54% längre i ett doftsatt utrymme och kundnöjdheten ökar med 7%. Omsättningen kan också stiga med upp till 6%. Allt detta enligt professor Stöhrs avhandling som heter “Air design as a success factor in the trade”.

Att använda rätt dofter är nyckeln till framgång. Genom åren har vi skapat många minnen till dofter. Stora företag som flygplatser och större kontorsbyggnader arbetar med ventilation där våra naturliga dofter fungerar och på detta sätt får man en enorm förbättring i luftkvalitet, det leder till nöjda kunder, gäster och medarbetare.

Ett hälsosamt klimat ger också bättre resultat!